פרשני התורה - אותיות הקודש - מיון לפי שם הפרשן וסדר המקראות

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

אותיות הקודש בפירושי פרשני התורה

סדר המיון:
    1.שם הפרשן
         2.סדר המקראות

                                מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

טבלה מסכמת

לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, 
כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" -  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך.
קישור למאגר:
http://www.ateret4u.com/online/
קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5:
http://www.toratemetfreeware.com/?home;2;


פרשן

חומש

פרשה

פרק

פסוק

אות

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ב

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ב

פ"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ה

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ז

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

יד

זי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

יד

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

כ

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

כ

פ"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

כא

סמ"ך

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

כא

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ז

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ז

פ"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ח

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ח

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

י

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יד

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יד

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יט

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יט

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

קו"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כה

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

טו

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

טז

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

יא

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

יד

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כ

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כב

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כג

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כג

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ד

כ

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ד

כו

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ו

ג

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ו

טז

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

נח

ו

יד

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ו

יד

קו"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ו

יז

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

ד

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

ד

עי"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

ד

פ"א

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

א

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

א

עי"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

גימ"ל

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

סמ"ך

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יא

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יב

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

כא

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

כא

פ"א

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

כא

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

יד

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

כא

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

כו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

א

דל"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ג

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ו

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ז

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טו

ב

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טו

יא

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טו

יא

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

ב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

ח

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ז

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ז

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ז

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ח

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ח

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

ח

פ"א

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

טו

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ט

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

י

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יד

כ

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יז

ה

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יז

יא

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

יג

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

יג

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

יד

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כא

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כז

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ב

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ב

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ו

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

טז

פ"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

יז

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

יט

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

יט

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

וירא

כ

טז

פ"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

כא

כט

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

סמ"ך

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

יג

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כג

ו

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כג

ו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

ה

ה"א

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

כא

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

מט

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

נג

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

סה

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כה

טז

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כה

כב

צד"י

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כה

כה

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

ג

וא"ו

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

יט

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כא

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כה

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כו

למ"ד

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כז

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כח

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

לז

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

ב

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

ב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

ב

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

ד

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

לב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

ו

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

כח

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

כח

קו"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

ל

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

לד

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

לז

קו"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

לא

ז

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

ויצא

לא

לט

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

ויצא

לא

מב

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לב

ה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לב

ח

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לב

כ

צד"י

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לג

יד

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לד

כב

פ"א

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לה

ה

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לה

טז

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לו

ב

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לו

כד

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לו

כד

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לו

כד

פ"א

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

ז

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

י

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

יז

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

כה

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

לג

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

ב

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

כד

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישב

מ

ב

סמ"ך

אבן עזרא

בראשית

וישב

מ

ב

רי"ש

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

ה

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

לח

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

מ

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

מ

שי"ן

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

מג

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

מג

ה"א

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מב

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מג

יב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מד

טז

טי"ת

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מד

טז

צד"י

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מד

טז

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מה

יב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מה

יב

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מה

יד

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מה

יד

נו"ן

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מו

ג

פ"א

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מז

א

עי"ן

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מז

טז

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

ה

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

ט

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

י

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

י

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

יא

יו"ד

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

יא

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

יח

כ"ף

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

כ

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

כב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

כב

תי"ו

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

כה

מ"ם

אבן עזרא

בראשית

ויחי

נ

כו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

א

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

א

א

מ"ם

אבן עזרא

שמות

שמות

א

א

תי"ו

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

זי"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

יו"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

כ"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

למ"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ג

שי"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ה

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ה

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ה

יו"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ז

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ז

מ"ם

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ז

עי"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ז

רי"ש

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ט

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ט

מ"ם

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ט

נו"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

וא"ו

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

יו"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

תי"ו

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יא

עי"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יד

מ"ם

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יד

תי"ו

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יט

יו"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

א

כ

יו"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ב

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ב

נו"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ב

פ"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ב

תי"ו

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ג

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ג

פ"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ג

קו"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ד

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ד

יו"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ד

פ"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ד

תי"ו

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ה

מ"ם

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ז

יו"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ז

עי"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ט

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ט

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ט

יו"ד

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ט

עי"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

יז

מ"ם

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

יז

נו"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

ב

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות