פרשני התורה - אותיות הקודש - מיון לפי שם הפרשן ושם האות

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

אותיות הקודש בפירושי פרשני התורה

סדר המיון:
    1.שם הפרשן
              2.שם האות

                                מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

טבלה מסכמת

לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, 
כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" -  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך.
קישור למאגר:
http://www.ateret4u.com/online/
קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5:
http://www.toratemetfreeware.com/?home;2;

פרשן

חומש

פרשה

פרק

פסוק

אות

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

י

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

ז

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יג

ט

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

יט

ב

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כג

ו

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

יט

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

לז

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

ב

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לב

ה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישלח

לו

כד

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

מג

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מב

יא

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מה

יד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ט

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

יח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ה

ז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

שמות

ה

טז

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ו

ג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

א

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

יד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ח

יח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ט

ט

אל"ף

אבן עזרא

שמות

וארא

ט

כח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

י

ד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

י

כא

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בא

יג

יד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

בשלח

יד

כד

אל"ף

אבן עזרא

שמות

יתרו

יט

יג

אל"ף

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

יח

אל"ף

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לו

יב

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

ויקרא

ב

ב

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

שמיני

יא

מג

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

תזריע

יג

כ

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אחרי מות

טז

ח

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אחרי מות

יח

יז

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כג

יז

אל"ף

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

טז

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

נשא

ו

יג

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

ה

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

יא

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

כ

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

חקת

כא

א

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

חקת

כא

ל

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

בלק

כג

ג

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מטות

לב

כד

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מטות

לב

לב

אל"ף

אבן עזרא

במדבר

מסעי

לד

י

אל"ף

אבן עזרא

דברים

דברים

ג

ד

אל"ף

אבן עזרא

דברים

עקב

יא

יב

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כב

ו

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כג

יד

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כג

יט

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כד

כ

אל"ף

אבן עזרא

דברים

כי תבוא

כח

סו

אל"ף

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

כו

אל"ף

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

לג

אל"ף

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

כא

אל"ף

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

כה

אל"ף

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ח

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

טו

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

לך לך

יב

יג

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

א

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

לב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

ז

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

י

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לז

כה

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

וישב

לח

יא

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

ב

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

ה

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

ויחי

נ

כו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ה

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ז

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

א

יד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

יח

בי"ת

אבן עזרא

שמות

וארא

ו

ג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

ט

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טו

כב

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טו

כו

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טז

כג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

יז

יד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

יט

יח

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

כ

יג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

כ

כג

בי"ת

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

כ

בי"ת

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

כד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

תרומה

כה

כט

בי"ת

אבן עזרא

שמות

תרומה

כו

ד

בי"ת

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לח

ח

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

צו

ו

יג

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כג

לט

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כד

כ

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

כא

בי"ת

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כו

מג

בי"ת

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יב

א

בי"ת

אבן עזרא

במדבר

שלח לך

טו

לד

בי"ת

אבן עזרא

דברים

ואתחנן

ו

ג

בי"ת

אבן עזרא

דברים

ואתחנן

ו

טז

בי"ת

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כה

ד

בי"ת

אבן עזרא

דברים

נצבים

כט

יא

בי"ת

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

כח

בי"ת

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

ו

בי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

ב

גימ"ל

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

גימ"ל

אבן עזרא

שמות

בשלח

טז

יד

גימ"ל

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

א

דל"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

דל"ת

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

ה

דל"ת

אבן עזרא

שמות

וארא

ט

כח

דל"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טו

יז

דל"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

יח

ט

דל"ת

אבן עזרא

שמות

תרומה

כו

ח

דל"ת

אבן עזרא

במדבר

פנחס

כח

יד

דל"ת

אבן עזרא

דברים

וילך

לא

יט

דל"ת

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

א

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

ה

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

ח

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

יד

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ב

כג

ה"א

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ג

כג

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

כא

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

ט

כו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

לך לך

טז

ב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

יח

כא

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

כא

כט

ה"א

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

א

ה"א

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כג

ו

ה"א

אבן עזרא

בראשית

חיי שרה

כד

ה

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויצא

כט

ב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

ל

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויצא

ל

לד

ה"א

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מא

מג

ה"א

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מג

יב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מה

יב

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויגש

מז

טז

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

י

ה"א

אבן עזרא

בראשית

ויחי

מט

כב

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

א

א

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ה

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ט

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ב

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ג

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ד

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ב

ט

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

ב

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

ה"א

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

יח

ה"א

אבן עזרא

שמות

וארא

ז

כב

ה"א

אבן עזרא

שמות

וארא

ח

יג

ה"א

אבן עזרא

שמות

וארא

ח

יח

ה"א

אבן עזרא

שמות

וארא

ח

כב

ה"א

אבן עזרא

שמות

וארא

ח

כה

ה"א

אבן עזרא

שמות

בשלח

טז

יד

ה"א

אבן עזרא

שמות

יתרו

יח

ז

ה"א

אבן עזרא

שמות

יתרו

יח

יח

ה"א

אבן עזרא

שמות

יתרו

יט

יג

ה"א

אבן עזרא

שמות

משפטים

כא

ח

ה"א

אבן עזרא

שמות

תרומה

כה

ט

ה"א

אבן עזרא

שמות

תרומה

כה

יח

ה"א

אבן עזרא

שמות

תצוה

כט

לח

ה"א

אבן עזרא

שמות

תצוה

ל

ד

ה"א

אבן עזרא

שמות

כי תשא

לב

יט

ה"א

אבן עזרא

שמות

כי תשא

לג

טז

ה"א

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לו

ב

ה"א

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לו

ח

ה"א

אבן עזרא

שמות

ויקהל

לו

יב

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

ויקרא

ב

ה

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

ויקרא

ה

כא

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

צו

ו

ב

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

צו

ח

ב

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

שמיני

י

יט

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

תזריע

יב

ד

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

תזריע

יג

כ

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

מצורע

טו

לא

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

אחרי מות

טז

א

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

אמור

כג

לט

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

בהר

כה

נ

ה"א

אבן עזרא

ויקרא

בחקתי

כז

ב

ה"א

אבן עזרא

במדבר

נשא

ה

כב

ה"א

אבן עזרא

במדבר

נשא

ו

יג

ה"א

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

י

לו

ה"א

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

כ

ה"א

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

כז

ה"א

אבן עזרא

במדבר

בהעלתך

יא

כט

ה"א

אבן עזרא

במדבר

שלח לך

טו

ג

ה"א

אבן עזרא

במדבר

שלח לך

טו

טו

ה"א

אבן עזרא

במדבר

קרח

טז

יא

ה"א

אבן עזרא

במדבר

קרח

טז

לה

ה"א

אבן עזרא

במדבר

קרח

יח

ט

ה"א

אבן עזרא

במדבר

חקת

כא

טו

ה"א

אבן עזרא

במדבר

בלק

כב

ו

ה"א

אבן עזרא

במדבר

בלק

כג

ח

ה"א

אבן עזרא

במדבר

פנחס

כח

ד

ה"א

אבן עזרא

במדבר

מסעי

לד

כח

ה"א

אבן עזרא

דברים

דברים

א

יג

ה"א

אבן עזרא

דברים

דברים

א

לג

ה"א

אבן עזרא

דברים

דברים

ב

יט

ה"א

אבן עזרא

דברים

דברים

ב

לא

ה"א

אבן עזרא

דברים

ואתחנן

ו

יט

ה"א

אבן עזרא

דברים

עקב

ח

יג

ה"א

אבן עזרא

דברים

שופטים

כ

יט

ה"א

אבן עזרא

דברים

שופטים

כא

ז

ה"א

אבן עזרא

דברים

כי תצא

כד

י

ה"א

אבן עזרא

דברים

וילך

לא

יט

ה"א

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

ה

ה"א

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

יג

ה"א

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

יח

ה"א

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

לו

ה"א

אבן עזרא

דברים

האזינו

לב

מג

ה"א

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

ג

ה"א

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לג

טז

ה"א

אבן עזרא

דברים

וזאת הברכה

לד

ז

ה"א

אבן עזרא

בראשית

תולדות

כז

ג

וא"ו

אבן עזרא

שמות

שמות

א

טז

וא"ו

אבן עזרא

בראשית

בראשית

א

יד

זי"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

א

ב

זי"ן

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

זי"ן

אבן עזרא

שמות

יתרו

כ

א

זי"ן

אבן עזרא

ויקרא

אחרי מות

טז

ח

זי"ן

אבן עזרא

במדבר

בלק

כג

ז

זי"ן

אבן עזרא

בראשית

בראשית

ד

כו

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

ח

כא

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

נח

יא

ו

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

וירא

כב

יג

חי"ת

אבן עזרא

שמות

שמות

ג

טו

חי"ת

אבן עזרא

שמות

יתרו

יח

ט

חי"ת

אבן עזרא

שמות

תצוה

כט

כה

חי"ת

אבן עזרא

ויקרא

שמיני

יא

יח

חי"ת

אבן עזרא

בראשית

מקץ

מד

טז

טי"ת

אבן עזרא

שמות

בא

יג

טז

טי"ת

אבן עזרא

שמות

בשלח

טו

יז

טי"ת

אבן עזרא

ויקרא

שמיני

יא

כד

טי"ת

אבן עזרא

ויקרא

מצורע

יד