אותיות הקודש בפירוש פרשני המקרא - מידע סטטיסטי

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

אותיות הקודש בפירושי פרשני התורה

מידע סטטיסטי


מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

טבלאות מסכמות

לשם הכנת הטבלאות ומסדי הנתונים המופיעים כאן, נעזרנו בפירושי פרשני המקרא, 
כפי המובאים ב"מאגר תורת אמת" -  מאגר תורני חופשי לכבוד השם יתברך.
קישור למאגר:
http://www.ateret4u.com/online/
קישור לתנאי זכויות היוצרים ותנאי רשיון CC2.5:
http://www.toratemetfreeware.com/?home;2;

מיון לפי שם האות

אות

היקרויות

%

אל"ף

137

6.38%

בי"ת

118

5.50%

גימ"ל

12

0.56%

דל"ת

34

1.58%

ה"א

343

15.98%

וא"ו/ו"ו/וי"ו

391

18.21%

זי"ן/זיי"ן

15

0.70%

חי"ת

20

0.93%

טי"ת

17

0.79%

יו"ד

222

10.34%

כ"ף

69

3.21%

למ"ד

163

7.59%

מ"ם

134

6.24%

נו"ן

122

5.68%

סמ"ך

29

1.35%

עי"ן

42

1.96%

פ"א

56

2.61%

צד"י

12

0.56%

קו"ף

24

1.12%

רי"ש

40

1.86%

שי"ן

63

2.93%

תי"ו

84

3.91%

סה"כ

2147

100.00%

 

 

מיון לפי מספר ההיקרויות

אות

היקרויות

%

גימ"ל

12

0.56%

צד"י

12

0.56%

זי"ן/זיי"ן

15

0.70%

טי"ת

17

0.79%

חי"ת

20

0.93%

קו"ף

24

1.12%

סמ"ך

29

1.35%

דל"ת

34

1.58%

רי"ש

40

1.86%

עי"ן

42

1.96%

פ"א

56

2.61%

שי"ן

63

2.93%

כ"ף

69

3.21%

תי"ו

84

3.91%

בי"ת

118

5.50%

נו"ן

122

5.68%

מ"ם

134

6.24%

אל"ף

137

6.38%

למ"ד

163

7.59%

יו"ד

222

10.34%

ה"א

343

15.98%

וא"ו/ו"ו/וי"ו

391

18.21%

סה"כ

2147

100.00%

 

הרשמה לקבלת עדכונים
עורכי דין בישראל נוטריון