סטטיסטיקה בתורה - חלק א' - פסוקים, מילים, אותיות ומצוות

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

" אלה פקודי בני ישראל לבית אבותם כל
פקודי המחנות לצבאותם שש מאות
 ושלשת אלפים וחמש מאת וחמשים י
במדבר ב' ל"ב 

סטטיסטיקה בתורה - פסוקים, מילים, אותיות ומצוות
הצגת מדדים סטטיסטיים לפרשיות השבוע

 קישור לסטטיסטיקה בתורה וממוצעים - חלק ב'  


מאגר מת"ל במכללת קיי - באר שבע

 

תוכן המדור
חומש בראשית - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות
חומש שמות - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות
חומש ויקרא - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות
חומש במדבר - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות
חומש דברים - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות
חמשת חומשי התורה - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות
חומש בראשית - מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)
חומש שמות - מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)
חומש ויקרא - מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)
חומש במדבר - מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)
חומש דברים - מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)
חמשת חומשי תורה - מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)
חמשת חומשי התורה (כ"א) - מספר המצוות ודירוג הפרשות
חמשת חומשי התורה (סיכום) - מספר המצוות ודירוג הפרשות
סיכום כללי של דירוגים בחמשת חומשי תורה
סיכום כללי באחוזים של חמשת חומשי תורה
מקדם המתאם של פירסון לפי חומשים: פסוקים-מילים-אותיות
מקדם המתאם של פירסון לחמשת חומשי תורה: פסוקים-מילים-אותיות
Professor Shore statistical analysis of the Bible and Biblical Hebrew
נתונים סטטיסטיים ומספריים
תרשימי שנות החיים המשותפות של הדורות הראשונים
קישוריםחומש בראשית - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות
הערה חשובה:
במספר פרשיות ישנם הבדלים בין מספר הפסוקים בפרשה בפועל
לבין המספר המצוין בסימנים בחומשים.

להרחבה, ראו כאן בעמוד 184 בקובץ.


מספר

שם הפרשה

פסוקים

מיקום

מילים

מיקום

אותיות

מיקום

1

בראשית

146

5

1931

5

7235

5

2

נח

153

1

1861

7

6907

6

3

לך לך

126

7

1686

6

6336

7

4

וירא

147

4

2085

1

7862

2

5

חיי שרה

105

11

1402

11

5314

11

6

תולדות

106

9

1432

10

5426

10

7

ויצא

148

3

2021

3

7512

3

8

וישלח

153

1

1976

4

7458

4

9

וישב

112

8

1558

8

5972

8

10

מקץ

146

5

2022

2

7914

1

11

ויגש

106

9

1480

9

5680

9

12

ויחי

85

12

1158

12

4448

12

-

ממוצע

127.8

 

1702.7

 

6505.3

 

-

חציון

136.0

 

1683.5

 

6621.5

 

-

סטיית תקן

23.9

 

302.7

 

1138.2

 

-

קורטוזיס

-1.38

 

-1.13

 

-1.09

 

-

מידת ההטיה

-0.44

 

-0.27

 

-0.35

 

חומש שמות - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר

שם הפרשה

פסוקים

מיקום

מילים

מיקום

אותיות

מיקום

1

שמות

124

2

1763

2

6762

2

2

וארא

121

4

1748

3

6701

3

3

בא

106

7

1655

5

6149

6

4

בשלח

116

6

1681

4

6423

4

5

יתרו

75

11

1105

11

4022

11

6

משפטים

118

5

1462

7

5313

8

7

תרומה

96

9

1145

10

4692

9

8

תצווה

101

8

1412

8

5430

7

9

כי תשא

139

1

2002

1

7424

1

10

ויקהל

122

3

1558

6

6181

5

11

פקודי

92

10

1182

9

4432

10

-

ממוצע

110.0

 

1519.4

 

5775.4

 

-

חציון

116.0

 

1558.0

 

6149.0

 

-

סטיית תקן

18.0

 

288.3

 

1079.7

 

-

קורטוזיס

0.08

 

-0.88

 

-1.00

 

-

מידת ההטיה

-0.45

 

-0.09

 

-0.25

 


חומש ויקרא - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר

שם הפרשה

פסוקים

מיקום

מילים

מיקום

אותיות

מיקום

1

ויקרא

111

2

1673

1

6222

1

2

צו

97

3

1353

3

5096

3

3

שמיני

91

4

1238

5

4670

5

4

תזריע

67

8

1010

8

3667

8

5

מצורע

90

5

1274

4

4697

4

6

אחרי מות

80

6

1170

6

4294

6

7

קדושים

64

9

868

9

3229

9

8

אמור

124

1

1614

2

6106

2

9

בהר

57

10

737

10

2817

10

10

בחוקותי

78

7

1013

7

3992

7

-

ממוצע

85.9

 

1195.0

 

4479.0

 

-

חציון

85.0

 

1204.0

 

4482.0

 

-

סטיית תקן

21.1

 

302.2

 

1125.7

 

-

קורטוזיס

-0.42

 

-0.64

 

-0.68

 

-

מידת ההטיה

0.45

 

0.22

 

0.26

 

חומש במדבר - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר

שם הפרשה

פסוקים

מיקום

מילים

מיקום

אותיות

מיקום

1

במדבר

159

3

1823

4

7393

3

2

נשא

176

1

2264

1

8632

1

3

בהעלותך

136

4

1840

3

7055

4

4

שלח

119

6

1540

5

5820

5

5

קרח

95

9

1409

9

5325

9

6

חוקת

87

10

1245

10

4670

10

7

בלק

104

8

1455

8

5357

8

8

פינחס

168

2

1887

2

7853

2

9

מטות

112

7

1484

6

5652

7

10

מסעי

132

5

1461

7

5773

6

-

ממוצע

128.8

 

1640.8

 

6353.0

 

-

חציון

125.5

 

1512.0

 

5796.5

 

-

סטיית תקן

31.0

 

304.4

 

1291.5

 

-

קורטוזיס

-1.25

 

0.43

 

-0.89

 

-

מידת ההטיה

0.28

 

0.88

 

0.59

 

חומש דברים - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר

שם הפרשה

פסוקים

מיקום

מילים

מיקום

אותיות

מיקום

1

דברים

105

6

1548

6

5972

5

2

ואתחנן

122

2

1878

2

7343

2

3

עקב

111

4

1747

3

6865

3

4

ראה

126

1

1932

1

7442

1

5

שופטים

97

7

1523

7

5590

7

6

כי תצא

110

5

1582

5

5856

6

7

כי תבוא

122

2

1747

3

6811

4

8

ניצבים

40

10

657

8

2575

8

9

וילך

30

11

553

10

2123

10

10

האזינו

52

8

614

9

2326

9

11

וזאת הברכה

41

9

512

11

1969

11

-

ממוצע

86.9

 

1299.4

 

4988.4

 

-

חציון

105.0

 

1548.0

 

5856.0

 

-

סטיית תקן

37.8

 

582.0

 

2252.3

 

-

קורטוזיס

-1.71

 

-1.85

 

-1.84

 

-

מידת ההטיה

-0.56

 

-0.51

 

-0.45

 

חמשת חומשי התורה - דירוג פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות

מספר

שם הפרשה

פסוקים

מיקום

מילים

מיקום

אותיות

מיקום

1

בראשית

146

8

1931

8

7235

11

2

נח

153

4

1861

18

6907

13

3

לך לך

126

13

1686

17

6336

19

4

וירא

147

7

2085

2

7862

3

5

חיי שרה

105

32

1402

37

5314

36

6

תולדות

106

29

1432

34

5426

33

7

ויצא

148

6

2021

4

7512

5

8

וישלח

153

4

1976

6

7458

6

9

וישב

112

24

1558

24

5972

24

10

מקץ

146

8

2022

3

7914

2

11

ויגש

106

29

1480

30

5680

29

12

ויחי

85

44

1158

44

4448

43

13

שמות

124

15

1763

13

6762

16

14

וארא

121

20

1748

14

6701

17

15

בא

106

29

1655

21

6149

22

16

בשלח

116

23

1681

18

6423

18

17

יתרו

75

47

1105

46

4022

46

18

משפטים

118

22

1462

31

5313

37

19

תרומה

96

38

1145

45

4692

40

20

תצווה

101

35

1412

35

5430

32

21

כי תשא

139

10

2002

5

7424

8

22

ויקהל

122

17

1558

24

6181

21

23

פקודי

92

40

1182

42

4432

44

24

ויקרא

111

26

1673

20

6222

20

25

צו

97

36

1353

38

5096

38

26

שמיני

91

41

1238

41

4670

41

27

תזריע

67

48

1010

48

3667

48

28

מצורע

90

42

1274

39

4697

39

29

אחרי מות

80

45

1170

43

4294

45

30

קדושים

64

49

868

49

3229

49

31

אמור

124

15

1614

22

6106

23

32

בהר

57

50

737

50

2817

50

33

בחוקותי

78

46

1013

47

3992

47

34

במדבר

159

3

1823

12

7393

9

35

נשא

176

1

2264

1

8632

1

36

בהעלותך

136

11

1840

11

7055

12

37

שלח

119

21

1540

27

5820

27

38

קרח

95

39

1409

36

5325

35

39

חוקת

87

43

1245

40

4670

41

40

בלק

104

34

1455

33

5357

34

41

פינחס

168

2

1887

9

7853

4

42

מטות

112

24

1484

29

5652

30

43

מסעי

132

12

1461

32

5773

28

44

דברים

105

32

1548

26

5972

24

45

ואתחנן

122

17

1878

10

7343

10

46

עקב

111

26

1747

15

6865

14

47

ראה

126

13

1932

7

7442

7

48

שופטים

97

36

1523

28

5590

31

49

כי תצא

110

28

1582

23

5856

26

50

כי תבוא

122

17

1747

15

6811

15

51

ניצבים

40

53

657

51

2575

51

52

וילך

30

54

553

53

2123

53

53

האזינו

52

51

614

52

2326

52

54

וזאת הברכה

41

52

512

54

1969

54

 

 

 

 

 

 

 

 

-

ממוצע

108.3

 

1477.7

 

5644.2

 

-

חציון

110.5

 

1531.5

 

5796.5

 

-

סטיית תקן

32.3

 

410.3

 

1598.8

 

-

קורטוזיס

0.06

 

-0.01

 

-0.20

 

-

מידת ההטיה

-0.32

 

-0.60

 

-0.53

 

חומש בראשית - מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

מיון לפי פסוקים

מספר

שם הפרשה

פסוקים

באחוזים

מילים

באחוזים

אותיות

באחוזים

2

נח

153

9.98%

1861

8.23%

6907

8.85%

8

וישלח

153

9.98%

1976

9.67%

7458

9.55%

7

ויצא

148

9.65%

2021

9.89%

7512

9.62%

4

וירא

147

9.59%

2085

10.20%

7862

10.07%

1

בראשית

146

9.52%

1931

9.45%

7235

9.27%

10

מקץ

146

9.52%

2022

9.90%

7914

10.14%

3

לך לך

126

8.22%

1686

8.25%

6336

8.12%

9

וישב

112

7.31%

1558

7.63%

5972

7.65%

6

תולדות

106

6.91%

1432

7.01%

5426

6.95%

11

ויגש

106

6.91%

1480

7.24%

5680

7.28%

5

חיי שרה

105

6.85%

1402

6.86%

5314

6.81%

12

ויחי

85

5.54%

1158

5.67%

4448

5.70%

-

סך הכל

1533

100.00%

20432

100.00%

78064

100.00%

מיון לפי מילים

מספר

שם הפרשה

פסוקים

באחוזים

מילים

באחוזים

אותיות

באחוזים

4

וירא

147

9.59%

2085

10.20%

7862

10.07%

10

מקץ

146

9.52%

2022

9.90%

7914

10.14%

7

ויצא

148

9.65%

2021

9.89%

7512

9.62%

8

וישלח

153

9.98%

1976

9.67%

7458

9.55%

1

בראשית

146

9.52%

1931

9.45%

7235

9.27%

3

לך לך

126

8.22%

1686

8.25%

6336

8.12%

2

נח

153

9.98%

1861

8.23%

6907

8.85%

9

וישב

112

7.31%

1558

7.63%

5972

7.65%

11

ויגש

106

6.91%

1480

7.24%

5680

7.28%

6

תולדות

106

6.91%

1432

7.01%

5426

6.95%

5

חיי שרה

105

6.85%

1402

6.86%

5314

6.81%

12

ויחי

85

5.54%

1158

5.67%

4448

5.70%

-

סך הכל

1533

100.00%

20432

100.00%

78064

100.00%

מיון לפי אותיות

מספר

שם הפרשה

פסוקים

באחוזים

מילים

באחוזים

אותיות

באחוזים

10

מקץ

146

9.52%

2022

9.90%

7914

10.14%

4

וירא

147

9.59%

2085

10.20%

7862

10.07%

7

ויצא

148

9.65%

2021

9.89%

7512

9.62%

8

וישלח

153

9.98%

1976

9.67%

7458

9.55%

1

בראשית

146

9.52%

1931

9.45%

7235

9.27%

2

נח

153

9.98%

1861

8.23%

6907

8.85%

3

לך לך

126

8.22%

1686

8.25%

6336

8.12%

9

וישב

112

7.31%

1558

7.63%

5972

7.65%

11

ויגש

106

6.91%

1480

7.24%

5680

7.28%

6

תולדות

106

6.91%

1432

7.01%

5426

6.95%

5

חיי שרה

105

6.85%

1402

6.86%

5314

6.81%

12

ויחי

85

5.54%

1158

5.67%

4448

5.70%

-

סך הכל

1533

100.00%

20432

100.00%

78064

100.00%

 

חומש שמות - מיון פרשות לפי פסוקים, מילים ואותיות (אחוזים)

מיון לפי פסוקים

מספר

שם הפרשה

פסוקים

באחוזים

מילים

באחוזים

אותיות

באחוזים

9

כי תשא

139

11.49%

2002

11.98%

7424

11.69%

1

שמות

124

10.25%

1763

10.55%

6762

10.64%

10

ויקהל

122

10.08%

1558

9.32%

6181

9.73%

2

וארא

121

10.00%

1748

10.46%

6701

10.55%

6

משפטים

118

9.75%

1462

8.75%

5313

8.36%

4

בשלח

116

9.59%

1681

10.06%

6423

10.11%

3

בא

106

8.76%

1655

9.90%

6149

9.68%

8

תצווה

101

8.35%

1412

8.45%

5430

8.55%

7

תרומה

96

7.93%

1145

6.85%

4692

7.39%

11

פקודי

92

7.60%

1182

7.07%

4432

6.98%