סטטיסטיקה בתורה - חלק ג': ממוצעים, אחוזים ודירוגים בחומש ובתורה של פסוקים, מילים, אותיות, מצוות ודיבורי המתחיל בפירש"י עה"ת לפרשיות השבוע

ציירה: אהובה קליין (c)

http://ahuvaklein.blogspot.com

סטטיסטיקה בתורה - חלק ג'

ממוצעים, אחוזים ודירוגים בחומש ובתורה 

של פסוקים, מילים, אותיות, מצוות
ודיבורי המתחיל בפירש"י עה"ת לפרשיות השבוע


 קישור לסטטיסטיקה בתורה - חלק א'  
 קישור לסטטיסטיקה בתורה - חלק ב'  
שאלות הפרשנים וסטטיסטיקה לכל פרשה בנפרד

                                מאגר מת"ל במכללת קיי-באר שבע

חומש בראשית

פרשת בראשית

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

146

1931

7235

1

1

0

211

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

5

5

5

1

1

2

2

דירוג בתורה

8/54

8/54

11/54

33/38

31/34

32/32

7/54

באחוזים מהחומש

9.52%

9.45%

9.27%

33.33%

50.00%

0.00%

10.54%

באחוזים מהתורה

2.50%

2.42%

2.37%

0.16%

0.40%

0.00%

2.69%

פרשת נח

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

153

1861

6907

0

0

0

174

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

1

7

6

4

3

2

6

דירוג בתורה

4/54

18/54

13/54

38/38

34/34

32/32

17/54

באחוזים מהחומש

9.98%

8.23%

8.85%

0.00%

0.00%

0.00%

8.70%

באחוזים מהתורה

2.62%

2.11%

2.27%

0.00%

0.00%

0.00%

2.22%

פרשת לך לך

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

126

1686

6336

1

1

0

201

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

7

6

7

1

1

2

3

דירוג בתורה

13/54

17/54

19/54

33/38

31/34

32/32

8/54

באחוזים מהחומש

8.22%

8.25%

8.12%

33.33%

50.00%

0.00%

10.04%

באחוזים מהתורה

2.16%

2.11%

2.08%

0.16%

0.40%

0.00%

2.56%

פרשת וירא

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

147

2085

7862

0

0

0

237

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

4

1

2

4

3

2

1

דירוג בתורה

7/54

2/54

3/54

38/38

34/34

32/32

3/54

באחוזים מהחומש

9.59%

10.20%

10.07%

0.00%

0.00%

0.00%

11.84%

באחוזים מהתורה

2.51%

2.61%

2.58%

0.00%

0.00%

0.00%

3.02%

פרשת חיי שרה

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

105

1402

5314

0

0

0

109

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

11

11

11

4

3

2

11

דירוג בתורה

32/54

37/54

36/54

38/38

34/34

32/32

41/54

באחוזים מהחומש

6.85%

6.86%

6.81%

0.00%

0.00%

0.00%

5.45%

באחוזים מהתורה

1.80%

1.76%

1.74%

0.00%

0.00%

0.00%

1.39%

פרשת תולדות

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

106

1432

5426

0

0

0

133

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

9

10

10

4

3

2

10

דירוג בתורה

29/54

34/54

33/54

38/38

34/34

32/32

32/54

באחוזים מהחומש

6.91%

7.01%

6.95%

0.00%

0.00%

0.00%

6.65%

באחוזים מהתורה

1.81%

1.79%

1.78%

0.00%

0.00%

0.00%

1.70%

פרשת ויצא

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

148

2021

7512

0

0

0

197

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

3

3

3

4

3

2

4

דירוג בתורה

6/54

4/54

5/54

38/38

34/34

32/32

9/54

באחוזים מהחומש

9.65%

9.89%

9.62%

0.00%

0.00%

0.00%

9.85%

באחוזים מהתורה

2.53%

2.53%

2.46%

0.00%

0.00%

0.00%

2.51%

פרשת וישלח

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

153

1976

7458

1

0

1

169

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

1

4

4

1

3

1

7

דירוג בתורה

4/54

6/54

6/54

33/38

34/34

26/32

20/54

באחוזים מהחומש

9.98%

9.67%

9.55%

33.33%

0.00%

100.00%

8.45%

באחוזים מהתורה

2.62%

2.48%

2.45%

0.16%

0.00%

0.27%

2.16%

פרשת וישב

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

112

1558

5972

0

0

0

140

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

8

8

8

4

3

2

9

דירוג בתורה

24/54

24/54

24/54

38/38

34/34

32/32

31/54

באחוזים מהחומש

7.31%

7.63%

7.65%

0.00%

0.00%

0.00%

7.00%

באחוזים מהתורה

1.92%

1.95%

1.96%

0.00%

0.00%

0.00%

1.79%

פרשת מקץ

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

146

2022

7914

0

0

0

175

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

5

2

1

4

3

2

5

דירוג בתורה

8/54

3/54

2/54

38/38

34/34

32/32

16/54

באחוזים מהחומש

9.52%

9.90%

10.14%

0.00%

0.00%

0.00%

8.75%

באחוזים מהתורה

2.50%

2.53%

2.60%

0.00%

0.00%

0.00%

2.23%

פרשת ויגש

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

106

1480

5680

0

0

0

97

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

9

9

9

4

3

2

12

דירוג בתורה

29/54

30/54

29/54

38/38

34/34

32/32

45/54

באחוזים מהחומש

6.91%

7.24%

7.28%

0.00%

0.00%

0.00%

4.85%

באחוזים מהתורה

1.81%

1.85%

1.86%

0.00%

0.00%

0.00%

1.24%

פרשת ויחי

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

85

1158

4448

0

0

0

158

ממוצע בחומש

127.8

1702.2

6505.3

0.3

0.2

0.1

166.8

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

12

12

12

4

3

2

8

דירוג בתורה

44/54

44/54

43/54

38/38

34/34

32/32

24/54

באחוזים מהחומש

5.54%

5.67%

5.70%

0.00%

0.00%

0.00%

7.90%

באחוזים מהתורה

1.45%

1.45%

1.46%

0.00%

0.00%

0.00%

2.02%



חומש שמות

פרשת שמות

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

124

1763

6762

0

0

0

170

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

2

2

2

9

7

9

6

דירוג בתורה

1/54

1/54

1/54

2/38

2/34

2/32

1/54

באחוזים מהחומש

10.25%

10.55%

10.64%

0.00%

0.00%

0.00%

9.36%

באחוזים מהתורה

2.12%

2.21%

2.22%

0.00%

0.00%

0.00%

2.17%

פרשת וארא

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

121

1748

6701

0

0

0

120

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

4

3

3

9

7

9

9

דירוג בתורה

1/54

1/54

1/54

2/38

2/34

2/32

2/54

באחוזים מהחומש

10.00%

10.46%

10.55%

0.00%

0.00%

0.00%

6.60%

באחוזים מהתורה

2.07%

2.19%

2.20%

0.00%

0.00%

0.00%

1.53%

פרשת בא

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

106

1655

6149

20

9

11

197

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

7

5

6

2

2

3

4

דירוג בתורה

1/54

1/54

1/54

1/38

1/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

8.76%

9.90%

9.68%

18.02%

20.00%

16.67%

10.84%

באחוזים מהתורה

1.81%

2.07%

2.02%

3.26%

3.63%

3.01%

2.51%

פרשת בשלח

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

116

1681

6423

1

0

1

215

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

6

4

4

7

7

6

3

דירוג בתורה

1/54

1/54

1/54

2/38

2/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

9.59%

10.06%

10.11%

0.90%

0.00%

1.52%

11.83%

באחוזים מהתורה

1.98%

2.11%

2.11%

0.16%

0.00%

0.27%

2.74%

פרשת יתרו

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

75

1105

4022

17

3

14

166

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

11

11

11

3

5

2

7

דירוג בתורה

2/54

2/54

2/54

1/38

1/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

6.20%

6.61%

6.33%

15.32%

6.67%

21.21%

9.14%

באחוזים מהתורה

1.28%

1.38%

1.32%

2.77%

1.21%

3.84%

2.12%

פרשת משפטים

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

118

1462

5313

53

23

30

272

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

5

7

8

1

1

1

1

דירוג בתורה

1/54

1/54

2/54

1/38

1/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

9.75%

8.75%

8.36%

47.75%

51.11%

45.45%

14.97%

באחוזים מהתורה

2.02%

1.83%

1.74%

8.65%

9.27%

8.22%

3.47%

פרשת תרומה

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

96

1145

4692

3

2

1

166

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

9

10

9

6

6

6

7

דירוג בתורה

2/54

2/54

2/54

1/38

1/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

7.93%

6.85%

7.39%

2.70%

4.44%

1.52%

9.14%

באחוזים מהתורה

1.64%

1.43%

1.54%

0.49%

0.81%

0.27%

2.12%

פרשת תצוה

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

101

1412

5430

7

4

3

190

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

8

8

7

5

3

5

5

דירוג בתורה

2/54

2/54

2/54

1/38

1/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

8.35%

8.45%

8.55%

6.31%

8.89%

4.55%

10.46%

באחוזים מהתורה

1.73%

1.77%

1.78%

1.14%

1.61%

0.82%

2.42%

פרשת כי תשא

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

139

2002

7424

9

4

5

251

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

1

1

1

4

3

4

2

דירוג בתורה

1/54

1/54

1/54

1/38

1/34

1/32

1/54

באחוזים מהחומש

11.49%

11.98%

11.69%

8.11%

8.89%

7.58%

13.81%

באחוזים מהתורה

2.38%

2.51%

2.44%

1.47%

1.61%

1.37%

3.20%

פרשת ויקהל

פסוקים

מילים

אותיות

מצוות

עשה

לא תעשה

ד"ה בפירש"י

מספר

122

1558

6181

1

0

1

37

ממוצע בחומש

110.0

1519.4

5775.4

10.1

4.1

6.0

165.2

ממוצע בתורה

108.3

1477.7

5644.2

11.4

4.6

6.8

145.2

דירוג בחומש

3

6

5

7

7

6

10

דירוג בתורה

1/54

1/54

1/54

2/38

2/34

1/32

2/54

באחוזים מהחומש

10.08%

9.32%

9.73%

0.90%

0.00%

1.52%

2.04%

באחוזים מהתורה